KLONDIKE sadrži fragmente plemenitih metala koji u kombinaciji sa zlatnim i srebrnim aditivima postižu zapanjujuće efekte u interijerima.

Modal Image

Boje prikazane na webshopu, tiskanim materijalima i renderiranim slikama ambijenata mogu varirati zbog tehnoloških, kalibracijskih i ambijentalnih razlika. Za najprecizniju percepciju boja, preporučujemo uzimanje fizičkih uzoraka. Razlike su posljedica različitih prikaznih i proizvodnih metoda.

Povratak

Patinirani zidovi sa zlatnim i srebrnim odsjajima

Moderna i elegantna boja na bazi vode za unutarnju upotrebu. KLONDIKE sadrži fragmente plemenitih metala koji u kombinaciji sa zlatnim i srebrnim aditivima postižu zapanjujuće efekte u interijerima.

Razrijeđivanje

Primer 900: 25-30%

Klondike: Spremno za uporabu

Additivo Gold G100: Spremno za uporabu

Additivo Silver G200: Spremno za uporabu

Additivo STAR G300 Argento: Spremno za uporabu

Priprema podloge

Primer 900: Nanositi na ravan i čist zid u interijeru prethodno impregniran Fissativo Acrilico 30G ili drugim kvalitetnim akrilnim učvršćivačem.

Klondike: Nanositi na ravan i čist zid u interijeru prethodno premazan Primer 900 temeljnim premazom.

Pakiranja

Primer 900: 0.4L, 1L

Klondike: 1L, 2.5L

Additivo Gold G100, Silver G200: 0.1L, 0.25L

Additivo STAR G300 Argento: 0.25L

Temperatura nanošenja

5-30°C

Otpornost na oštećenja

Otporno na manja mehanička oštećenja i ogrebotine.

Rok trajanja

Rok trajanja: 2 godine
Čuvati u originalnoj zatvorenoj ambalaži na sobnoj temperaturi.

Čišćenje alata

Sapunom i vodom.

Projekcijska pokrivnost

Primer 900: 10-11 m² / 1L

Klondike Effetto Classico: 4-5 m² / 1L

Klondike Effetto Classico Stellato: 5-6 m² / 1L

Sušenje

Primer 900: 6 sati

Klondike: 4-6 sati, očvrsne nakon 24 sata

Perivost

Perivo 15 dana nakon nanošenja Klondike. U potpunosti perivo u Valpaint e-volution sustavu.

Preporučeni alat

Primer 900: Valjak PV 95 ili kompresor

Klondike: Kist PV 76 ili PV 102, gleterica PV 43, PV 44 ili PV 45, plastična špahtla PV 77

Sigurnosne upute

U slučaju kontakta s očima odmah isprati te potom konzultirati liječnika. Prilikom špricanja koristiti preporučenu zaštitnu opremu.

STAR Glitter

Zlatni Effetto Classico Stellato postiže se dodavanjem 0.25L Additivo Gold G100 u 2.5L Klondike.

Srebrni Effetto Classico Stellato postiže se dodavanjem 0.25L Additivo Silver G200 u 2.5L Klondike. Efekt se može pojačati dodavanjem 0.25L Additivo STAR G300 Argento u 2.5L srebrnog Klondike.

Zlatno-srebrni Effetto Classico Stellato postiže se dodavanjem 0.25L Additivo Gold G100 i 0.25L Additivo STAR G300 Argento u 2.5L Klondike.

U 2.5L Klondike dekorativne boje dodati 20-40g Additivo STAR glittera u prahu za postizanje srebrnog ili zlatnog glitter efekta.

Additivo STAR P400 Silver i Additivo STAR P405 Gold glitter u prahu veće su granulacije od Additivo STAR G300 Argento dekorativne boje.

Omjeri Additivo Gold G100 ili Additivo Silver G200 dekorativne boje i Klondike veći od 1:10 nisu preporučeni!

Razrijeđivanje

Primer 900: 25-30%

Klondike: Spremno za uporabu

Additivo Gold G100: Spremno za uporabu

Additivo Silver G200: Spremno za uporabu

Additivo STAR G300 Argento: Spremno za uporabu

Priprema podloge

Primer 900: Nanositi na ravan i čist zid u interijeru prethodno impregniran Fissativo Acrilico 30G ili drugim kvalitetnim akrilnim učvršćivačem.

Klondike: Nanositi na ravan i čist zid u interijeru prethodno premazan Primer 900 temeljnim premazom.

Sušenje

Primer 900: 6 sati

Klondike: 4-6 sati, očvrsne nakon 24 sata

Projekcijska pokrivnost

Primer 900: 10-11 m² / 1L

Klondike Effetto Classico: 4-5 m² / 1L

Klondike Effetto Classico Stellato: 5-6 m² / 1L

Pakiranja

Primer 900: 0.4L, 1L

Klondike: 1L, 2.5L

Additivo Gold G100, Silver G200: 0.1L, 0.25L

Additivo STAR G300 Argento: 0.25L

Temperatura nanošenja

5-30°C

Otpornost na oštećenja

Otporno na manja mehanička oštećenja i ogrebotine.

Čišćenje alata

Sapunom i vodom.

Rok trajanja

Rok trajanja: 2 godine
Čuvati u originalnoj zatvorenoj ambalaži na sobnoj temperaturi.

Perivost

Perivo 15 dana nakon nanošenja Klondike. U potpunosti perivo u Valpaint e-volution sustavu.

STAR Glitter

Zlatni Effetto Classico Stellato postiže se dodavanjem 0.25L Additivo Gold G100 u 2.5L Klondike.

Srebrni Effetto Classico Stellato postiže se dodavanjem 0.25L Additivo Silver G200 u 2.5L Klondike. Efekt se može pojačati dodavanjem 0.25L Additivo STAR G300 Argento u 2.5L srebrnog Klondike.

Zlatno-srebrni Effetto Classico Stellato postiže se dodavanjem 0.25L Additivo Gold G100 i 0.25L Additivo STAR G300 Argento u 2.5L Klondike.

U 2.5L Klondike dekorativne boje dodati 20-40g Additivo STAR glittera u prahu za postizanje srebrnog ili zlatnog glitter efekta.

Additivo STAR P400 Silver i Additivo STAR P405 Gold glitter u prahu veće su granulacije od Additivo STAR G300 Argento dekorativne boje.

Omjeri Additivo Gold G100 ili Additivo Silver G200 dekorativne boje i Klondike veći od 1:10 nisu preporučeni!

Preporučeni alat

Primer 900: Valjak PV 95 ili kompresor

Klondike: Kist PV 76 ili PV 102, gleterica PV 43, PV 44 ili PV 45, plastična špahtla PV 77

Sigurnosne upute

U slučaju kontakta s očima odmah isprati te potom konzultirati liječnika. Prilikom špricanja koristiti preporučenu zaštitnu opremu.

Napomena

Informacije koje smo Vam stavili na raspolaganje rezultat su našeg iskustva i točne su i detaljne. Ipak, s obzirom da ne možemo kontrolirati uvjete korištenja, ne preuzimamo na sebe nikakvu odgovornost u vezi s danim savjetima i preporukama. Preporuča se da izvršite kompletni ciklus nanošenja na maloj površini da provjerite je li učinak savršen, a posebice prianjanje, otpornost i konačni izgled. Boje mogu varirati u odnosu na katalog od 20% do 30%, kao i od šarže do šarže.

Pitajte nas bilo što u vezi Klondike