METEORE 10 MARMORIZZATO savršen je za sve vrste prostorija, dajući dašak elegancije s jedinstvenim vizualnim dojmom.

Modal Image

Boje prikazane na webshopu, tiskanim materijalima i renderiranim slikama ambijenata mogu varirati zbog tehnoloških, kalibracijskih i ambijentalnih razlika. Za najprecizniju percepciju boja, preporučujemo uzimanje fizičkih uzoraka. Razlike su posljedica različitih prikaznih i proizvodnih metoda.

Povratak

Efekti mramora

Dekorativna tehnika za unutarnje prostore efekta mramora. METEORE 10 MARMORIZZATO savršen je za sve vrste prostorija, dajući dašak elegancije s jedinstvenim vizualnim dojmom.

Razrijeđivanje

Primer 1200 15-20%

Meteore 10: Spremno za uporabu

Sabulador Soft: 20-30%

Finish V18 Opaco: Spremno za uporabu

Priprema podloge

Primer 1200: Nanositi na ravan i čist zid u interijeru prethodno impregniran Fissativo Acrilico 30G ili drugim kvalitetnim akrilnim učvršćivačem.

Meteore 10: Nanositi na ravan i čist zid u interijeru prethodno premazan Primer 1200 temeljnim premazom.

Pakiranja

Primer 1200: 0.5L, 1L, 1.5L, 2.5L, 6L, 12L

Meteore 10: 1L, 4L, 6L, 12L

Sabulador Soft: 0.25L, 0.5L, 0.75L, 1L, 1.5L, 2.5L

Finish V18 Opaco: 1L

Temperatura nanošenja

10-30°C

Otpornost na oštećenja

Otporno na manja mehanička oštećenja i ogrebotine.

Rok trajanja

Rok trajanja: 2 godine
Čuvati u originalnoj zatvorenoj ambalaži na sobnoj temperaturi.

Čišćenje alata

Sapunom i vodom.

Projekcijska pokrivnost

Primer 1200: 8-10 m² / 1L

Meteore 10: 1-1.5 m² / 1L

Sabulador Soft: 14-16 m² / 1L

Finish V18 Opaco: 12-15 m² / 1L

Sušenje

Primer 1200: 4 sata

Meteore 10: 24 sata

Sabulador Soft: 8 sati

Finish V18: 8 sati

Površina u potpunosti očvrsne nakon 28 dana. 

Perivost

Perivo nakon nanošenja Sabulador Soft. Perivost se može pojačati nanošenjem Finish V18 Opaco zaštitnog premaza, a dodatno se pojačava drugim slojem. U potpunosti perivo u Valpaint e-volution sustavu.

Preporučeni alat

Primer 1200: Valjak PV 95 ili kompresor

Meteore 10: Gleterica PV 43, PV 44 ili PV 45. Plastična grebalica PV 105.

Sabulador Soft: Spužva ili sličan pribor, manji umjetnički kistovi

Finish V18 Opaco: Valjak PV 95 ili PV 110, prskalica, kist PV 76 ili PV 103

Sigurnosne upute

U slučaju kontakta s očima odmah isprati te potom konzultirati liječnika. Prilikom špricanja koristiti preporučenu zaštitnu opremu.

STAR Glitter

Ne preporuča se korištenje Additivo STAR glittera u prahu za ovu dekorativnu tehniku.

Razrijeđivanje

Primer 1200 15-20%

Meteore 10: Spremno za uporabu

Sabulador Soft: 20-30%

Finish V18 Opaco: Spremno za uporabu

Priprema podloge

Primer 1200: Nanositi na ravan i čist zid u interijeru prethodno impregniran Fissativo Acrilico 30G ili drugim kvalitetnim akrilnim učvršćivačem.

Meteore 10: Nanositi na ravan i čist zid u interijeru prethodno premazan Primer 1200 temeljnim premazom.

Sušenje

Primer 1200: 4 sata

Meteore 10: 24 sata

Sabulador Soft: 8 sati

Finish V18: 8 sati

Površina u potpunosti očvrsne nakon 28 dana. 

Projekcijska pokrivnost

Primer 1200: 8-10 m² / 1L

Meteore 10: 1-1.5 m² / 1L

Sabulador Soft: 14-16 m² / 1L

Finish V18 Opaco: 12-15 m² / 1L

Pakiranja

Primer 1200: 0.5L, 1L, 1.5L, 2.5L, 6L, 12L

Meteore 10: 1L, 4L, 6L, 12L

Sabulador Soft: 0.25L, 0.5L, 0.75L, 1L, 1.5L, 2.5L

Finish V18 Opaco: 1L

Temperatura nanošenja

10-30°C

Otpornost na oštećenja

Otporno na manja mehanička oštećenja i ogrebotine.

Čišćenje alata

Sapunom i vodom.

Rok trajanja

Rok trajanja: 2 godine
Čuvati u originalnoj zatvorenoj ambalaži na sobnoj temperaturi.

Perivost

Perivo nakon nanošenja Sabulador Soft. Perivost se može pojačati nanošenjem Finish V18 Opaco zaštitnog premaza, a dodatno se pojačava drugim slojem. U potpunosti perivo u Valpaint e-volution sustavu.

STAR Glitter

Ne preporuča se korištenje Additivo STAR glittera u prahu za ovu dekorativnu tehniku.

Preporučeni alat

Primer 1200: Valjak PV 95 ili kompresor

Meteore 10: Gleterica PV 43, PV 44 ili PV 45. Plastična grebalica PV 105.

Sabulador Soft: Spužva ili sličan pribor, manji umjetnički kistovi

Finish V18 Opaco: Valjak PV 95 ili PV 110, prskalica, kist PV 76 ili PV 103

Sigurnosne upute

U slučaju kontakta s očima odmah isprati te potom konzultirati liječnika. Prilikom špricanja koristiti preporučenu zaštitnu opremu.

Napomena

Informacije koje smo Vam stavili na raspolaganje rezultat su našeg iskustva i točne su i detaljne. Ipak, s obzirom da ne možemo kontrolirati uvjete korištenja, ne preuzimamo na sebe nikakvu odgovornost u vezi s danim savjetima i preporukama. Preporuča se da izvršite kompletni ciklus nanošenja na maloj površini da provjerite je li učinak savršen, a posebice prianjanje, otpornost i konačni izgled. Boje mogu varirati u odnosu na katalog od 15% do 20%, kao i od šarže do šarže.

Pitajte nas bilo što u vezi Meteore 10 Marmorizzato