Kombinacije VALMETAL nijansi bakra, bronce, čelika, mesinga, platine i zlata s PICTUS šablonama otvara mogućnost stvaranju jedinstvenih doživljaja u interijeru.

Modal Image

Boje prikazane na webshopu, tiskanim materijalima i renderiranim slikama ambijenata mogu varirati zbog tehnoloških, kalibracijskih i ambijentalnih razlika. Za najprecizniju percepciju boja, preporučujemo uzimanje fizičkih uzoraka. Razlike su posljedica različitih prikaznih i proizvodnih metoda.

Povratak

Autentični efekti metala

Dekorativna boja na bazi vode za interijere za pretvaranje površine u umjetničko djelo uz autentičan sjaj i karakteristike stvarnog metala. Kombinacije VALMETAL nijansi bakra, bronce, čelika, mesinga, platine i zlata s PICTUS šablonama otvara mogućnost stvaranju jedinstvenih doživljaja u interijeru.

Razrijeđivanje

Fissativo Acrilico 30G: 500%

Valmetal: Spremno za uporabu, zgusnuti dodavanjem Addensante NH zgušnjivača po potrebi

Rococò Stucco Veneziano 800: Spremno za uporabu

Priprema podloge

Nanositi na ravan i čist zid u interijeru prethodno impregniran Fissativo Acrilico 30G ili drugim kvalitetnim akrilnim učvršćivačem.

Pakiranja

Fissativo Acrilico 30G: 1L, 5L

Valmetal: 1.2kg

Rococò Stucco Veneziano 800: 4L, 12L

Addensante NH: 0.18L

Temperatura nanošenja

10-30°C

Otpornost na oštećenja

Otporno na mehanička oštećenja.

Rococò Stucco Veneziano 800 nije otporan na ogrebotine.

Rok trajanja

Rok trajanja: 2 godine
Čuvati u originalnoj zatvorenoj ambalaži na sobnoj temperaturi.

Čišćenje alata

Sapunom i vodom.

Projekcijska pokrivnost

Fissativo Acrilico 30G: 20-24 m² / 1L

Valmetal: 1.05 m² / 1kg

Rococò Stucco Veneziano:  4-5 m² / 1L

Izražena je projekcijska pokrivnost za jedan sloj nanosa proizvoda.

Sušenje

Fissativo Acrilico 30G: 4-6 sati

Valmetal: 2-3 sata, očvrsne nakon 36 sati

Rococò Stucco Veneziano 800: 4 sata

Perivost

Perivo mokrom krpom 15 dana nakon nanošenja Valmetal.

Preporučeni alat

Fissativo Acrilico 30G: Valjak 95 ili kompresor

Valmetal: Gleterica PV 43, PV 44 ili PV 45. Kist PV 9, PV 76 ili PV 103.

Rococò Stucco Veneziano 800: Gleterica PV 43, PV 44, ili PV 45

Sigurnosne upute

U slučaju kontakta s očima odmah isprati te potom konzultirati liječnika. Prilikom špricanja koristiti preporučenu zaštitnu opremu.

STAR Glitter

Ne preporučuje se korištenje Additivo STAR glittera u prahu za ovu dekorativnu tehniku.

Razrijeđivanje

Fissativo Acrilico 30G: 500%

Valmetal: Spremno za uporabu, zgusnuti dodavanjem Addensante NH zgušnjivača po potrebi

Rococò Stucco Veneziano 800: Spremno za uporabu

Priprema podloge

Nanositi na ravan i čist zid u interijeru prethodno impregniran Fissativo Acrilico 30G ili drugim kvalitetnim akrilnim učvršćivačem.

Sušenje

Fissativo Acrilico 30G: 4-6 sati

Valmetal: 2-3 sata, očvrsne nakon 36 sati

Rococò Stucco Veneziano 800: 4 sata

Projekcijska pokrivnost

Fissativo Acrilico 30G: 20-24 m² / 1L

Valmetal: 1.05 m² / 1kg

Rococò Stucco Veneziano:  4-5 m² / 1L

Izražena je projekcijska pokrivnost za jedan sloj nanosa proizvoda.

Pakiranja

Fissativo Acrilico 30G: 1L, 5L

Valmetal: 1.2kg

Rococò Stucco Veneziano 800: 4L, 12L

Addensante NH: 0.18L

Temperatura nanošenja

10-30°C

Otpornost na oštećenja

Otporno na mehanička oštećenja.

Rococò Stucco Veneziano 800 nije otporan na ogrebotine.

Čišćenje alata

Sapunom i vodom.

Rok trajanja

Rok trajanja: 2 godine
Čuvati u originalnoj zatvorenoj ambalaži na sobnoj temperaturi.

Perivost

Perivo mokrom krpom 15 dana nakon nanošenja Valmetal.

STAR Glitter

Ne preporučuje se korištenje Additivo STAR glittera u prahu za ovu dekorativnu tehniku.

Preporučeni alat

Fissativo Acrilico 30G: Valjak 95 ili kompresor

Valmetal: Gleterica PV 43, PV 44 ili PV 45. Kist PV 9, PV 76 ili PV 103.

Rococò Stucco Veneziano 800: Gleterica PV 43, PV 44, ili PV 45

Sigurnosne upute

U slučaju kontakta s očima odmah isprati te potom konzultirati liječnika. Prilikom špricanja koristiti preporučenu zaštitnu opremu.

Napomena

Informacije koje smo Vam stavili na raspolaganje rezultat su našeg iskustva i točne su i detaljne. Ipak, s obzirom da ne možemo kontrolirati uvjete korištenja, ne preuzimamo na sebe nikakvu odgovornost u vezi s danim savjetima i preporukama. Preporuča se da izvršite kompletni ciklus nanošenja na maloj površini da provjerite je li učinak savršen, a posebice prianjanje, otpornost i konačni izgled. Boje mogu varirati u odnosu na katalog od 15% do 20%, kao i od šarže do šarže.

Pitajte nas bilo što u vezi Valmetal