Dekorativna boja koja na bazi siloksana za unutarnje i vanjske površine s oblačnim efektom. VELIDOR FINE stvara starinske efekte na pročeljima zgrada tipične za renesansnu Italiju.

Modal Image

Boje prikazane na webshopu, tiskanim materijalima i renderiranim slikama ambijenata mogu varirati zbog tehnoloških, kalibracijskih i ambijentalnih razlika. Za najprecizniju percepciju boja, preporučujemo uzimanje fizičkih uzoraka. Razlike su posljedica različitih prikaznih i proizvodnih metoda.

Povratak

Efekti renesansne Italije

Dekorativna boja koja na bazi siloksana za unutarnje i vanjske površine s oblačnim efektom. VELIDOR FINE stvara starinske efekte na pročeljima zgrada tipične za renesansnu Italiju.

Razrijeđivanje

Primer 1200: 15-20%

Velidor Fine: 20-30%

Priprema podloge

Primer 1200: Nanositi na ravan i čist zid prethodno impregniran Fissativo Acrilico 30G ili drugim kvalitetnim akrilnim učvršćivačem.

Velidor Fine: Nanositi na ravan i čist zid prethodno premazan Primer 1200 temeljnim premazom.

Pakiranja

Primer 1200: 0.5L, 1L, 1.5L, 2.5L, 6L, 12L

Velidor Fine: 1L, 2.5L

Temperatura nanošenja

5-30°C

Otpornost na oštećenja

Otporno na mehanička oštećenja.

Rok trajanja

Rok trajanja: 2 godine
Čuvati u originalnoj zatvorenoj ambalaži na sobnoj temperaturi.

Čišćenje alata

Sapunom i vodom.

Projekcijska pokrivnost

Primer 1200: 8-10 m² / 1L

Velidor Fine: 25-30 m² / 1L za jedan sloj

Sušenje

Primer 1200: 4 sata

Velidor Fine: 6-8 sati

Perivost

U potpunosti perivo 15 dana nakon nanošenja Velidor Fine.

Preporučeni alat

Primer 1200: Valjak 95 ili kompresor

Velidor Fine: Kist ART 128 ili ART 129. Spužvasta rukavica PV 51

Sigurnosne upute

U slučaju kontakta s očima odmah isprati te potom konzultirati liječnika. Prilikom špricanja koristiti preporučenu zaštitnu opremu.

STAR Glitter

U 2.5L Velidor Fine dekorativne boje dodati 0.25L Additivo STAR glitter paste ili 0.25L L50 Col. 301 Alluminio dekorativne boje za postizanje glitter efekta.

Razrijeđivanje

Primer 1200: 15-20%

Velidor Fine: 20-30%

Priprema podloge

Primer 1200: Nanositi na ravan i čist zid prethodno impregniran Fissativo Acrilico 30G ili drugim kvalitetnim akrilnim učvršćivačem.

Velidor Fine: Nanositi na ravan i čist zid prethodno premazan Primer 1200 temeljnim premazom.

Sušenje

Primer 1200: 4 sata

Velidor Fine: 6-8 sati

Projekcijska pokrivnost

Primer 1200: 8-10 m² / 1L

Velidor Fine: 25-30 m² / 1L za jedan sloj

Pakiranja

Primer 1200: 0.5L, 1L, 1.5L, 2.5L, 6L, 12L

Velidor Fine: 1L, 2.5L

Temperatura nanošenja

5-30°C

Otpornost na oštećenja

Otporno na mehanička oštećenja.

Čišćenje alata

Sapunom i vodom.

Rok trajanja

Rok trajanja: 2 godine
Čuvati u originalnoj zatvorenoj ambalaži na sobnoj temperaturi.

Perivost

U potpunosti perivo 15 dana nakon nanošenja Velidor Fine.

STAR Glitter

U 2.5L Velidor Fine dekorativne boje dodati 0.25L Additivo STAR glitter paste ili 0.25L L50 Col. 301 Alluminio dekorativne boje za postizanje glitter efekta.

Preporučeni alat

Primer 1200: Valjak 95 ili kompresor

Velidor Fine: Kist ART 128 ili ART 129. Spužvasta rukavica PV 51

Sigurnosne upute

U slučaju kontakta s očima odmah isprati te potom konzultirati liječnika. Prilikom špricanja koristiti preporučenu zaštitnu opremu.

Napomena

Površine je potrebno zaštititi od direktnih sunčevih zraka i kiše tijekom i minimalno 48 sati nakon nanošenja Velidor Fine.

 

Informacije koje smo Vam stavili na raspolaganje rezultat su našeg iskustva i točne su i detaljne. Ipak, s obzirom da ne možemo kontrolirati uvjete korištenja, ne preuzimamo na sebe nikakvu odgovornost u vezi s danim savjetima i preporukama. Preporuča se da izvršite kompletni ciklus nanošenja na maloj površini da provjerite je li učinak savršen, a posebice prianjanje, otpornost i konačni izgled. Boje mogu varirati u odnosu na katalog od 20% do 30%, kao i od šarže do šarže.

Pitajte nas bilo što u vezi Velidor Fine